Vitaal water

 

vitalizer 1

 

Ons water komt ogenschijnlijk schoon bij ons uit de kraan. Een heel proces van zuiveren is hieraan voorafgegaan en we kunnen dit water zonder direct gevaar drinken.

Maar het water neemt ook veel negatieve energie op van de chemische bewerkingen die het ondergaat, de negatieve energie die uit de lucht èn uit de grond komt.

We worden dagelijks geconfronteerd met vele soorten van vervuiling, bv. de zure regen.

Het is belangrijk te weten dat alles op deze planeet afhankelijk is van wat er op deze planeet gebeurt (om van invloeden van buitenaf nog maar te zwijgen…). De invloed van negatieve energieën en chemicaliën wordt steeds sterker. We hebben ervaren dat als er een kernreactor in Rusland ontploft, zoals in Tjernobyl, we ook hier met de giftige vervuiling te maken hebben. Ook wat dat betreft wordt de wereld steeds kleiner en is het geen “ver-van-mijn-bed-show” meer….

Als je alleen al in het Oostblok ziet hoeveel zeer giftige niet-afbreekbare stoffen in het milieu terecht komen, dan zul je begrijpen dat die ook bij ons in het drinkwater terecht komen.

Langzamerhand worden de effecten duidelijker van de gifstoffen die tijdens en vermoedelijk zelfs na de Golfoorlog in het milieu terecht zijn gekomen.

Water circuleert constant, vooral door de lucht. Een voorbeeld hiervan is dat door een bepaalde luchtstroom hier wel eens stof uit de Sahara terechtkomt en vele auto’s eronder bedekt zijn. Dit illustreert wel wat lucht allemaal mee kan nemen. En dat effecten vaak naderhand pas merkbaar zijn blijkt wel uit het feit dat soldaten die in het voormalige Joegoslavië geweest zijn, jaren later ziek werden van de gifstoffen die ze daar binnen hadden gekregen.

Het bijzondere van water is, dat het iedere informatie als trilling opslaat. Dit natuurkundige verschijnsel wordt vooral gebruikt in de homeopathie en andere vormen van natuurgeneeskunde, zoals bloesemremedies. Hierbij neemt het water de trilling(de energie) over van de kruiden en de bloesems.

Maar …. homeopathische middelen en bloesemremedies worden doorgaans vervaardigd mbv. energetisch vervuild water. Dus deze remedies en geneesmiddelen geven dus ook die energie door!

Al is het water dat U uit de kraan krijgt nog zo gezuiverd, de trilling van vuil en chemisch gereinigd water is nog steeds aanwezig en geeft energetisch dus nog dezelfde vervuiling…..

Veel mensen en dieren slikken gigantische hoeveelheden medicijnen. Dit komt via urine weer in het milieu en dus in het drinkwater terug….. Door dit water te zuiveren, haal je de energetische vervuiling nog niet weg. Er is al aangetoond dat mannen minder vruchtbaar zijn geworden door “de pil” in het water!

Het zal duidelijk zijn dat het van groot belang is om het drinkwater dus ook energetisch te zuiveren.

Magnetiseren en healing, voor mens en dier.